Malik, Krishna Pal

Gram Nyayalayas Act, 2008: A Complete Handbook with Allied Laws by Krishna Pal Malik - Faridabad Allahabad Law Agency 2010 - 71p

9789380231792 0.00


Gram Panchayat
Law

347.02 / MAL

Copyrights © Nirma University 2018. All Right Reserved