000 nam a22 4500
999 _c113075
_d113075
008 180803b ||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a9788193238936
041 _aGUJ
082 _a355.134
_bPUS
100 _aપુષ્કર્ણા, હર્ષલ
_931378
245 _aપરમવીર ચક્ર: ભારતીય લશ્કરના 21 પરમવીર શેરદિલોની શૌર્યગાથા Paramvir Chakra: 21 Paramvir Chakra Vijetaoni Shaurya Gatha
_cby Harshal Pushkarna
260 _bUranus Books
_aAhmedabad
_c2018
300 _a239p
600 _aGeneral
_930459
700 _aPushkarna, Harshal
_930460
942 _2ddc
_cLB